Jumaat, 28 Februari 2014

PENETAPAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) AKADEMIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

Terdapat 14 inisiatif yang dipersetujui oleh KPPM sebagai inisiatif utama 2014 yang perlu dilaksanakan oleh komuniti KPM. Ianya adalah salah satu tindakan dalam Gelombang Pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam memacu kualiti pendidikan. Berikut adalah sedikit penerangan berkenaan inisiatif  KPM;
 
 
 
Objektif Penetapan KPI

 

Unit Pengurusan Kualiti, PPD Maran