Rabu, 12 Ogos 2015

sekitar audit dalam di PPD Maran


Barisan kepimpinan dan staf PPD Maran 2015


Audit Dalam MS ISO 9001:2008 di Pejabat Pendidikan Daerah Maran

Mesyuarat pembukaan audit
Tuan PPD, Tuan Haji Jalani bergambar dengan barisan auditor MS ISO


Audit Dalam MS  ISO merupakan rutin bagi organisasi setiap tahun. Ianya bertujuan bagi membantu meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi di samping mencari peluang penambahbahbaikan.
    Audit ini berlangsung selama 3 hari iaitu bermula 10 hingga 12 haribulan Ogos 2015 dan dihadiri oleh juruaudit yang mewakili bagi pihak BPSH, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita mengharapkan auditan yang berlaku dapat meningkatkan kualiti kerja pegawai dan staf ppd di samping membantu meningkatkan mutu perkhidmatan organisasi terutama kepada pelanggan. 
     PPD Maran mengucapkan ribuan terima kasih kepada auditor terlibat.