Rabu, 19 Oktober 2016

Panduan Pengurusan dan Perlaksanaan EKSA KPM


Panduan Perlaksanaan EKSA MAMPU
Panduan Perlaksanaan EKSA Sektor Awam
Panduan Perlaksanaan EKSA Kementerian Pendidikan Malaysia.Semoga perkongsian ini menambahbaik pengurusan EKSA di semua Pejabat Pendidikan Daerah dan juga sekolah.

Isnin, 17 Oktober 2016

Panduan Penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja


SMK Seri Tualang mendapat pengiktirafan 'IB World School'.
SMK Seri Tualang, Temerloh telah terpilih dalam 'IB World School'. Lebih daripada 4,000 buah sekolah setakat ini telah memilih untuk mengajar program International Baccalaureate® (IB), dengan kerapian akademik mereka yang unik dan penekanan mereka terhadap pembangunan peribadi pelajar. Sekolah-sekolah mempunyai lebih daripada 70,000 pendidik, mengajar lebih daripada satu juta pelajar di seluruh dunia. 
    The International Baccalaureate® (IB) menawarkan kontinum pendidikan antarabangsa. Program-program yang menggalakkan kedua-dua pencapaian peribadi dan akademik, mencabar pelajar untuk cemerlang dalam pelajaran dan dalam pembangunan peribadi mereka.
    PPD Maran telah berkesempatan membuat lawatan penanda aras bersama Majlis Pengetua-Pengetua Malaysia Daerah Maran ke SMK Seri Tualang. Tahniah diucapkan kepada SMK Seri TUalang atas penganugerahan IB World School pertama di negeri Pahang dan antara 10 buah sekolah di Malaysia. PPD Maran juga antara pelawat pertama ke sekolah berkenaan selepas mendapat anugerah tersebut, Sesi taklimat oleh Tuan Pengetua SM Seri Tualang kepada PPD Maran dan MPSM MaranSISC+ PPD Maran, En Hanafi sempat bermain alat muzik tradisional, diperhati oleh Tuan PPD Haji Jalani bin Ludin

Kelas menggunakan IB program yang hampir kepada PdP Abad 21, menarik minat muridPelajar yang membantu kepada program yang dijalankan.
Sila layari http://www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/   untuk maklumat 'IB School'

Selasa, 6 September 2016

Prosedur Pengurusan Panitia di Sekolah-sekolah.

1.   OBJEKTIF

      Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan terancang dan berkesan supaya Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan awam / peperiksaan pertengahan tahun / peperiksaan akhir tahun meningkat 0.01 atau mencapai Gred Purata Sekolah (GPS) minimum seperti berikut:-
1.1           UPSR       : 2.00
1.2           SPM         : 5.00
1.3           STPM       : 2.50

2.   SKOP

Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran  bagi setiap mata pelajaran.


3.   RUJUKAN

3.1          Manual Kualiti;
3.2          Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran;
3.3          Pengurusan Pencerapan;
3.4          Pengurusan Peperiksaan;
3.5          Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran;
3.6          Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1999 – Penyediaan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran;
3.7          Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil 11/2002 dan SPI Bil 5/2003;
3.8          Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah;4.     DEFINISI


4.1   Panitia Mata Pelajaran


4.2   JKS

:


:

Jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama;

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada Pengetua / Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Setiausaha Kurikulum, Ketua-ketua Panitia, AJK Jadual Waktu, Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan, Penyelaras Aliran, Guru Cemerlang (jika ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada), Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Jawatankuasa ini menyelaras Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Rancangan Pelajaran Harian, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran  serta program-program peningkatan prestasi kurikulum / akademik.

           

5.   TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
RUJUKAN

P/GB
P/GB


GPK


KPGKMP/KP
AJK

KP/KPT/PT
SU Panitia


5.1   Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran;5.2   Mengendalikan Mesyuarat JKKS sekurang-kurangnya 2 kali setahun;

5.3   Memastikan tindakan 5.1 dan 5.2 dijalankan;

5.4   Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun;


5.5   Memastikan perkara-perkara berikut disediakan:-
a.    Sukatan Pelajaran dan HSP terkini;
b.    Rancangan Pelajaran Tahunan;
c.    Standard Kandungan (KSSR);
d.    Standard Pembelajaran (KSSR);
e.    Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran;
f.     Anggaran Belanja Mengurus panitia tahun semasa  berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia;
g.    Program Akademik Negeri semasa (mengikut perubahan dari masa ke semasa).

5.6    Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan  menyediakan laporan pelaksanaan program;


5.7    Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa;


5.8    Memastikan kategori dan kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi;

5.9    Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

Takwim Pengurusan Sekolah /
Surat Lantikan

Minit Mesyuarat JKKS
SPI Bil 4/86
Minit Mesyuarat Takwim Sekolah


Dokumen a hingga eRekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran


Minit Mesyuarat JKKewS

Pelan Tindakan & Operasi Panitia
Format Laporan Program


Inventori
Kew PA 3. Harta Modal / Kew PA 2


Senarai Semak Fail Panitia


6.      REKOD KUALITI


BIL
JENIS REKOD
TEMPOH
LOKASI
1.
Fail Panitia
3 tahun
Bilik Penyimpanan Fail
2.
Buku Stok atau Inventori
3 tahun
Bilik Penyimpanan Fail
3.
Laporan Pelaksanaan Program
3 tahun
Bilik Penyimpanan FailProsedur Pengurusan Panitia di Sekolah-sekolah.

1.   OBJEKTIF

      Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengurusan panitia diurus dengan terancang dan berkesan supaya Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) atau Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan awam / peperiksaan pertengahan tahun / peperiksaan akhir tahun meningkat 0.01 atau mencapai Gred Purata Sekolah (GPS) minimum seperti berikut:-
1.1           UPSR       : 2.00
1.2           SPM         : 5.00
1.3           STPM       : 2.50

2.   SKOP

Prosedur ini meliputi semua aktiviti panitia yang berkaitan dengan pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran  bagi setiap mata pelajaran.


3.   RUJUKAN

3.1          Manual Kualiti;
3.2          Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran;
3.3          Pengurusan Pencerapan;
3.4          Pengurusan Peperiksaan;
3.5          Surat Pekeliling Ikhtisas 4/1986 – Pengurusan Panitia Mata Pelajaran;
3.6          Surat Pekeliling Ikhtisas 3/1999 – Penyediaan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran;
3.7          Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil 11/2002 dan SPI Bil 5/2003;
3.8          Manual Pengurusan Strategi Headcount Akademik Sekolah-sekolah;4.     DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

4.1   Panitia Mata Pelajaran


4.2   JKS

:


:

Jawatankuasa yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sama;

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah yang terdiri daripada Pengetua / Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Setiausaha Kurikulum, Ketua-ketua Panitia, AJK Jadual Waktu, Guru PSS, Guru SPBT, Setiausaha Peperiksaan, Penyelaras Aliran, Guru Cemerlang (jika ada), Guru Pendidikan Khas (jika ada), Guru Pemulihan Khas dan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Jawatankuasa ini menyelaras Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Rancangan Pelajaran Harian, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran  serta program-program peningkatan prestasi kurikulum / akademik.

           

5.   TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB
TINDAKAN
RUJUKAN

P/GB
P/GB


GPK


KPGKMP/KP
AJK

KP/KPT/PT
SU Panitia


5.1   Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran;5.2   Mengendalikan Mesyuarat JKKS sekurang-kurangnya 2 kali setahun;

5.3   Memastikan tindakan 5.1 dan 5.2 dijalankan;

5.4   Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun;


5.5   Memastikan perkara-perkara berikut disediakan:-
a.    Sukatan Pelajaran dan HSP terkini;
b.    Rancangan Pelajaran Tahunan;
c.    Standard Kandungan (KSSR);
d.    Standard Pembelajaran (KSSR);
e.    Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran;
f.     Anggaran Belanja Mengurus panitia tahun semasa  berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu mengajar dan program / aktiviti panitia;
g.    Program Akademik Negeri semasa (mengikut perubahan dari masa ke semasa).

5.6    Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan  menyediakan laporan pelaksanaan program;


5.7    Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa;


5.8    Memastikan kategori dan kandungan fail panitia berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi;

5.9    Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan merujuk kepada Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

Takwim Pengurusan Sekolah /
Surat Lantikan

Minit Mesyuarat JKKS
SPI Bil 4/86
Minit Mesyuarat Takwim Sekolah


Dokumen a hingga eRekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran


Minit Mesyuarat JKKewS

Pelan Tindakan & Operasi Panitia
Format Laporan Program


Inventori
Kew PA 3. Harta Modal / Kew PA 2


Senarai Semak Fail Panitia


6.      REKOD KUALITI


BIL
JENIS REKOD
TEMPOH
LOKASI
1.
Fail Panitia
3 tahun
Bilik Penyimpanan Fail
2.
Buku Stok atau Inventori
3 tahun
Bilik Penyimpanan Fail
3.
Laporan Pelaksanaan Program
3 tahun
Bilik Penyimpanan FailSelasa, 30 Ogos 2016

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) dijangka mula digunakan 2017


Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2 from jasmi jaafar

Ini adalah draf awal yang masih dalam penialaian, kajian dan penambahbaikan. Sekadar makluman awal untuk semua. Sebarang pertanyaan, sila hubungi JNJK. Harap maklum.

Selasa, 17 Mei 2016

Piagam Pelanggan PPD Maran

Piagam Pelanggan PPD Maran
Pejabat Pendidikan Daerah Maran dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan:


  1. Keputusan permohonan pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.
  2. Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari pertama sesi persekolahan bermula.
  3. Keputusan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 15 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.
  4. Maklumbalas pelanggan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
  5. Melaksanakan pemantauan sekurang-kurangnya 1 kali sekali setahun bagi lokasi yang telah ditetapkan.
  6. Pengurusan aduan awam dilaksanakan dengan cekap dan teratur dalam tempoh 15 hari bekerja.
  7. Latihan kepada personel dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

Tarikh kemaskini :1 September 2015