Rabu, 10 Disember 2014

DIALOG PRESTASI SEKOLAH RENDAH DAERAH MARAN 2014

Tarikh: 8 Disember 2014
Masa: 8.00 pagi - 1.00 petang
Tempat: Dewan Seminar PPD Maran

Jumaat, 5 Disember 2014

Cabaran Pemantapan Pedagogi Abad ke 21

Profesion perguruan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar serta sistem pendidikan perlu berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN). FPN itu sendiri iaitu suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh yang demikian, rumusan dapat dibuat, bahawa yang dimaksudkan dengan kemahiran adab ke-21 (21st Century Skill) ini telahpun disimpulkan di dalam bait-bait falsafah pendidikan itu sendiri.

Kemahiran abad ke-21 ini adalah kemahiran-kemahiran yang meliputi kemahiran berkomunikasi, kemahiran 3M (membaca, mengira dan menulis), kemahiran sains dan teknologi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan sebagainya. Bagi mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21, seseorang guru perlu menguasai pelbagai bidang, mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, mahir dalam pedagogi (pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi terkini dan menerapkan nilai-nilai murni bagi tujuan pembentukkan akhlak dan sahsiah yang baik.

Memandangkan guru adalah agen perubahan maka profesion perguruan tidak terkecuali daripada terlibat dengan perubahan akibat daripada internationalisme dan globalisasi. Rentetan daripada perubahan tersebut terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani antaranya cabaran dalam bilik darjah bila mana para pelajar perlu diperkembangkan potensinya. 

Seterusnya cabaran di sekolah seperti masalah sosial dan disiplin yang berleluasa yang berpunca daripada ledakan maklumat dan ilmu yang berbentuk global. Tidak kurang juga dengan cabaran yang datang daripada bilangan pelajar yang semakin meningkat hingga wujud kelas terapung. Hal yang sama juga perlu ditelusi bila mana terdapat sekolah yang masih tidak lengkap dari aspek kemudahan yang diperlukan dalam membantu melancarkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran berlaku. Bukan itu sahaja, malah pengurusan dan pentadbiran sekolah yang berasaskan teknologi memerlukan guru yang mahir IT dan peka dengan perkembangan terkini.

Cabaran dalam sistem pendidikan perlu diambil kira. Sejajar dengan matlamat negara untuk melahirkan modal insan kelas pertama dan tahap pendidikan yang bertaraf dunia kurikulum terus mengalami perubahan dari masa ke semasa. Cabaran dalam masyarakat pula melihat kepada perspektif masyarakat yang menganggap guru sebagai sumber maklumat, berpegetahuan, kemahiran dan ketrampilan, sumber kebudayaan dan ilmu, sumber pemupukan kerpercayaan dan sistem nilai dan sebagainya. Hal ini merupakan cabaran yang menuntut guru perlu sentiasa bijak dalam memperkayakan ilmu di dada disamping memenuhi tuntutan Wawasan 2020.