Selasa, 30 Ogos 2016

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) dijangka mula digunakan 2017


Jnjk draf 13 ogos 2016 skp mg2 from jasmi jaafar

Ini adalah draf awal yang masih dalam penialaian, kajian dan penambahbaikan. Sekadar makluman awal untuk semua. Sebarang pertanyaan, sila hubungi JNJK. Harap maklum.